A webáruház használatára, a webáruházon keresztül történő belépőjegyek megvásárlására vonatkozó fehasználási feltételeket olvashatja jelen dokumentumban. A Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön és a webáruház impresszumában megjelölt Jegyértékesítő (Kereskedő), mint távollévő felek között szolgáltatási jogviszony jön létre.

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS. A webáruház egy olyan elektronikus csatorna, amelyen keresztül Ön Belépőjegyeket vásárolhat a Jegyértékesítő által kínált Rendezvényekre. Fontos tisztában lennie azzal, hogy a Belépőjegy megvásárlása, és a megvásárolt Belépőjegy felhasználása két, egymástól elkülönülő szolgáltatás. Jelen Felhasználási Feltételek kizárólag a Belépőjegy megvásárlását szabályozzák, és nem tartalmaz rendelkezéseket a megvásárolt Belépőjegy felhasználásával, a Belépőjegyhez kapcsolódó Rendezvénnyel kapcsolatban, ide értve azt az esetet is, ha a Rendezvény elmarad, vagy a Belépőjegy felhasználása bármely egyéb okból az eredeti vásárlási szándéknak megfelelően nem, vagy csak jelentős módosulás mellett használható fel.
 2. WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ. A Webáruház bizonyos szolgáltatásai regisztráció nélkül (mint például a listázott, megvásárlásra felkínált rendezvények böngészése) regisztráció nélkül, míg bizonyos szolgáltatásai (ilyen lehet például a Belépőjegyek tényleges megvásárlása) csak regisztráció mellett vehetőek igénybe. A regisztrációs folyamat lépései: (a) a Regisztráció elindítható közvetlenül a jegyvásárló saját profiljának direkt létrehozásával, valamint indirekt módon, a tényleges vásárlási folyamat megindításával. A regisztráció létrehozható már létező socail media fiók (pl. Google vagy Facebook), vagy saját e-mail cím segítségével. (b) A regsztrációhoz szükséges adatokról a regisztrációs űrlap egyértelmű tájékoztatást nyújt, illetve megjelölésre kerül az is, hogy egy-egy adat megadása kötelező, vagy opcionális-e. (c) A regisztráció során megadott e-mail címre úgynevezett validációs e-mailt küldünk, amelyen keresztül az e-mail cím megerősítése szükséges. Erre azért van szükség, mert a későbbiekben minden fontos, a Rendezvényhez illetve a Belépőjegy felhasználásához kapcsolódó elengedhetetlen információt erre az e-mail címre küldünk meg. A validációval a regisztráció létrejön.
 3. Bizonyos Rendezvények esetén engedélyezzük a Belépőjegyek megvásárlását regisztrációs fiók létrehozása nélkül is. Ilyen esetekben a jegyvásárlás során megjelenik a „Vásárlás Vendégként” lehetőség. Ezt választva a vásárlást úgy lehet véghezvinni, hogy az előző pontban leírt regisztrációs folyamat nem szükségszerű a sikeres vásárláshoz.
 4. A BELÉPŐJEGY MEGVÁSÁRLÁSÁNAK LÉPÉSEI. (a) A Belépőjegyek megvásárlására a megfelelő Rendezvény kiválasztása után a megfelelő jegytípus és a megvásárolni kívánt belépőjegyek számának megjelölésével van lehetőség. Előfordulhat, hogy bizonyos belépőjegy típusok a vásárlás pillanatában nem elérhetőek, vagy a megvásárolható belépőjegyek száma korlátozva van. Ebben az esetben a vásárlás nem lehetséges, ez nem jelenti azonban azt, hogy a későbbiekben ez nem változik, ezért érdemes időről időre újra próbálkozni a vásárlással. Az adott vásárlási tranzakció mindig az aktuális kínálat alapján, az aktuálisan elérhető jegytípusokra, és jegyárakon kezdeményezhető. (b) A Belépőjegyek kosárba helyezése után elindul egy számláló, amely a képernyő jobb felső sarkában található, és amely azt a hátralévő időt mutatja, amely alatt a vásárlás befejezhető. Ez alatt az idő alatt a kiválasztott Belépőjegyek az Ön számára vannak félretéve olyan mennyiségben és azon az áron, ahogy azok a kosarába kerültek. A hátralévő kosáridő alatt a vásárlást be kell felyeznie és a Belépőjegyek árát ki kell egyenlítenie, egyébként a kosár tartalma törlődik és a Belépőjegyek mások számára is újra elérhetővé válnak. A kosáridő lejárta után bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetőség van arra, hogy a kosarat automatikusan helyreállítsuk, amennyiben a megfelelő számú és árú Belépőjegy továbbra is szabadon rendelkezésre áll. (c) A Belépőjegyek vételáráról, az alkalmazott egyéb díjakról, adókról és a fizetendő végösszegről a képernyő jobb oldalán található részletező egyértelmű tájékoztatást nyújt. Szintén itt van lehetőség kedvezményt biztosító kupon felhasználására, amennyiben ilyen kuponnal rendelkezik. (d) Amennyiben a Belépőjegy megvásárlása jognyilatkozat(ok)hoz kötött, ezeket a jognyilatkozatokat a vásárlási folyamat során meg kell tennie, egyébként a vásárlás nem folytatható. (e) A vásárlás fizetés előtti utolsó lépésében van lehetősége megadnia, hogy a Belépőjegyeket saját maga, vagy valaki más számára vásárolja. Amennyiben a Belépőjegyeket át kívánja adni valaki más számára, azt itt megteheti azzal, hogy ebben az esetben a Belépőjegy annak a számára lesz elérhető, akinek azt átadta. Az átadási kísérletről a címzettnek e-mail üzenetet küldünk, akinek az átadott jegy(ek)et el kell fogadnia. (f) A vásárlás utolsó lépéseként átírányítjuk a biztonságos online fizetést bonyolító pénzügyi intézet, úgynevezett Fizetési Szolgáltató saját weboldalára. Itt kell megadnia a vásárláshoz használt bankkártya összes adatát. Egyéb helyen, ide értve a saját felületeinket is bankkártyaadatot nem kérünk Öntől és azokat nem is tároljuk. A fizetés során kövesse a Fizetési Szolgáltató egyértelmű utasításait. Amennyiben a fizetése sikeres, a Fizetési Szolgáltató visszairányítja a webáruházunkba, ahol hamarosan mi is megerősítjük a vásárlás tényét illetve a fizetés sikerességét, majd e-mailben is megerősítjük ugyanezeket az információkat. (g) A sikeres vásárlás megerősítésekor úgy a webáruházban, mint az e-mailben elérhetővé teszünk egy egyedi linket, amelyen keresztül a Belépőjegyek letölthetőek. Szintén e-mailben kerül megküldésre a vásárlást igazoló, pénzügyi- és számviteli szabályoknak megfelelően kiállított elektronikus számla.
 5. A BELÉPŐJEGYEK FELHASZNÁLÁSA. Az egyébként rendben kiállított Belépőjegy felhasználásáról, az azzal kapcsolatosan keletkező jogokról és kötelezettségekről a Rendezvény szervezője rendelkezik. Ön a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával visszavonhatatlanul és egyértelműen úgy nyilatkozik, hogy tisztában van azzal, hogy a Belépőjegy értékesítése és a Belépőjegy felhasználása két teljesen elkülönülő folyamat, ahol a Belépőjegy értékesítését a Jegyértékesítő kereskedő, míg a Belépőjegyen keresztül látogatni kívánt Rendezvény megszervezését a Rendezvény szervezője vállalja. A Rendezvénnyel kapcsolatos mindenféle szolgáltatási kötelezettséget Ön felé csak és kizárólag a Rendezvényszervező vállal, így egyedül a Rendezvényszervező jogosult Ön felé meghatározni a Belépőjegy felhasználásának módját, ide értve azt az esetet is, ha a Rendezvény elmarad, vagy a Rendezvény helyszíne, dátuma, műsora megváltozik. A Rendezvényszervező személyéről a Rendezvény saját weboldalán, a Rendezvény házirendjében, a Rendezvényszervező közleményei útján, vagy a Belépőjegyen megjelenő információkon keresztül tájékozódhat. Sem a Belépőjegy értékesítője, sem a webáruházat üzemeltető műszaki szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Rendezvény megvalósulása vagy elmaradása, elnapolása, megszervezése, színvonala, lebonyolítása, tartalma, hossza, a fellépő művészek, sportolók, artisták előadásának, teljesítményének minősége kapcsán. Ezzel kapcsolatban Önnek minden kérdést, panaszt, kártérítési igényt - ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Belépőjegy visszaváltásának igényét is - a Rendezvényszervező felé kell megfogalmaznia. A Rendezvényszervező és az Ön közti kommunikációban sem a Jegyértékesítő kereskedő, sem a műszaki üzemeltető nem vállal semmilyen szerepet. Amennyiben ezzel a tájékoztatással nem ért egyet, azzal kapcsolatban kétsége van, vagy a Rendezvényszervező személye az Ön számára a vásárlás folyamán nem egyértelműen beazonosítható, ne vásárolja meg a Belépőjegyet!
 6. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ. A Jegyértékesítő kereskedő a Webáruház felületét illetve a regisztrációkor megadott e-mail címét írásbeli kommunikációra használja. Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön megállapodik a Jegyértékesítő kereskedővel, hogy az jogosult a webshopot illetve az Ön által megadott e-mail címet az Önnel folytatott kommunikáció alapértelmezett csatornájaként definiálni. Abban az esetben, ha általános jelleggel nem kíván élni az eletkronikus kommunikáció lehetőségével, úgy az impresszumban megjelölt kapcsolattartási e-mail címre küldött nyilatkozatával bármikor kérheti tőlünk a kommunikáció beszüntetését illetve a regisztrációjának törlését. Ez a nyilatkozat a Belépőjegyének érvényességét nem befolyásolja.
 7. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK. Az impresszumban megjelölt Jegyértékesítő Kereskedő, mint adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a webáruház regisztrált felhasználói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a regisztrált felhasználói információs önrendelkezési jogának biztosítása. Elköteleztük magunkat az ügyfeleink személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá a Belépőjegy vásárlók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Adatkezelési irányelveinkről bévebben a webshopban, az Adatvédelmi Tájékoztatónkban rendelkezünk.
 8. AZ ÖN FIÓKJÁNAK ÉS BELÉPŐJEGYEINEK BIZTONSÁGA. Bejelentkezés után lehetősége van a saját felhasználói fiókjában megtekinteni az eddigi összes rendelését, szükség szerint újranyomtatni, vagy másnak átadni a megvásárolt belépőjegyeit. Emiatt Önnek mint tudatos webshop felhasználónak minden esetben kötelessége és jól felfogott érdeke a webshop felületre való belépésre jogosító információkat, az akár elektronikusan, akár kinyomtatott analóg formában tárolt belépőjegyeinek egyedi azonosítóit bizalmasan kezelni, azt harmadik féllel semmilyen esetben ne ossza meg. A Jegyértékesítő kereskedő, sem a webáruház műszaki üzemeltetője semmilyen mértékig nem felelős azokárt a károkárt, amelyek abból fakadnak, hogy Ön harmadik személy részére átadja a webáruházhoz kapcsolódó egyedi azonosítóját és/vagy jelszavát, vagy illetéktelenek hozzáfértek a Belépőjegyein található egyedi azonosítókhoz, és azzal a későbbiekben visszaélnek. Semmilyen esetben nem kérjük be Öntől személyesen, telefonon, vagy e-mailes megkeresés útján a jelszavát, kizárólag a webáruház felületen való belépés során kérjük annak begépelését.
 9. ELÉRHETŐSÉG. A webáruház, a Belépőjegy megvásárlása és annak későbbi felhasználása szempontjából kiemelten fontos és az Ön alapvető érdeke, hogy Ön olyan e-mail címet adjon meg a regisztrációnál, amelyhez azonnali, folyamatos, akadálymentes hozzáférése biztosított. A jegyértékesítő kereskedő semmilyen mértékig nem felelős azokért a károkért, amelyek abból fakadnak, hogy Ön olyan e-mail címet adott meg, amelyekhez az azonnali, folyamatos, akadálymentes hozzáférése nem biztosított, így a szükséges üzenetek Önhöz késve, vagy egyáltalán nem érkeznek meg.
 10. JOGVÉDETT TARTALOM. A webáruházban megjelenő védjegyek és logók, grafikai megoldások, a webáruházban megjelenő képi- szöveges és egyéb megjelenő információk és anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a jogtulajdonosokat illetik meg, mindazok felhasználása a jogtulajdonosok kifejezett, erre vonatkozó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem engedélyezett. Az egyes rendezvények bemutatása kapcsán megjelenített tartalmak jogszerű felhasználásáért a Jegyforgalmazó szavatol. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, írásbeli kérdéssel fordulhat a Jegyforgalmazóhoz.
 11. Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy az abban rögzítetteket megismerte, és elfogadja.
Adatkezelési Tájékoztató Felhasználási Feltételek Impresszum